Hinderbanan

Hinderbana för stora och små

På årets Explore Outdoor kommer det finnas en hinderbana som passar alla åldrar.

Vår hinderbana är en utmaning för både stora som små. Vid de höga hindren kommer det att finnas lättare alternativ för att ta sig över. 

Alla som klättrar i hinderbanan gör detta på egen risk. 

Det rekommenderas att barn under 6 år har med sig en vuxen.